επικοινωνήστε μαζί μας στη δ/νση

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση 2ου Παγκύπριου Συνεδρίου της OMEP
(με Διεθνή Συμμετοχή)

Θέμα: ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

16-17 Νοεμβρίου, 2018
Πανεπιστήμιο Frederick
Λευκωσία, Κύπρος

Πληροφορίες: http://www.omep.com.cy